คู่มือระดับหลักสูตร

คู่มือระดับคณะ/สำนักวิชา

   
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยาราชภัฏเชียราย นางสาวชาริสา เบก่ากู่ โทร. 053-776136 เบอร์ภายใน 1837
   
พิมพ์ Resumeประเมินบุคลากร คลิกที่นี่ ถ้ามีปัญหาเรื่องการใช้งานติดต่อ นายพงศ์เทพ บุญไทยใหญ่ โทร. 053-776000 ต่อ 1851
   
 
       
       
       

Login to

CRRU Quality Assurance System (QAS)

 
   
คณะ/สำนักวิชา :  
ชื่อผู้ใช้งาน :  
รหัสผ่าน :
   
 
 
 
ระดับหลักสูตร (สำหรับรายงานผลตรวจประเมิน)
ระดับคณะ (สำหรับบันทึกการประเมินตนเองและตรวจประเมิน)