ข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างประเทศ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2565

ชื่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานประเทศสาขาวิชาตามความร่วมมือ
1 . Luang Prabang Teacher Training College ลาว 
2 . Xishuangbanna Vocational & Technical College จีนสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการศึกษา
3 . Yuxi Normal University จีนภาษาและวัฒนธรรมไทย/ อังกฤษ/จีน/ศูนย์วิจัย
4 . Aichi University of Education ญี่ปุ่น 
5 . Yunnan Nationalities University จีน 
6 . Pu'er Vocational Education Center จีนสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการศึกษา
7 . Pu'er University จีนภาษาอังกฤษ/ภาษาไทยเพื่อการศึกษา
8 . Guangxi University for Nationalities จีนสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการศึกษา
9 . Yunnan University of Traditional Chinese Medicine จีนการแพทย์แผนจีน/การแพทย์แผนไทยฯ
10 . โรงพยาบาลการแพทย์ไต แคว้นสิบสองปันนา จีนการแพทย์แผนจีน/การแพทย์แผนไทยฯ
11 . Luang Namtha Teacher Training College ลาว 
12 . Yunnan University จีนภาษาจีน
13 . Kunming University จีนสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
14 . Ho Chi Minh City Open University เวียดนาม 
15 . Royal University of Phnom Penh กัมพูชา 
16 . Southwest Jiaotong University จีนภาษาจีน
17 . Dali University จีน 
18 . Tangshan Normal University จีนภาษาจีน
19 . Huntington University แคนาดา 
20 . Guangxi City College จีนสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการศึกษา
21 . The Broadcasting Board of Governors สหรัฐอเมริกาการรับสัญญาณการกระจายเสียงทางวิทยุ
22 . มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนกวางสี จีนการแพทย์แผนจีนและการแพทย์พื้นบ้าน
23 . โรงพยาบาลชนชาติจ้วง มณฑลกวางสี จีนการแพทย์แผนจีนและการแพทย์พื้นบ้าน
24 . Chuxiong Normal University จีนภาษาจีน/โครงการฝึกประสบการณ์ IIP
25 . Jiangsu University จีน 
26 . Minzu University of China จีนโครงการร่วมวิจัยภาษาชาติพันธุ์ต่างๆ
27 . Yunnan Land & Resources Vocational College จีนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสถาบันภาษา, 2+1
28 . Baoshan College of Traditional Chinese Medicine จีนการแพทย์แผนจีนและการแพทย์พื้นบ้าน
29 . Pharmaceutical Factory No. 3 ลาวการแพทย์แผนจีนและการแพทย์พื้นบ้าน
30 . Institute of Traditional Medicine ลาวการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
31 . Guangxi College of Physical Education จีน 
32 . Yunnan University of Finance and Economics จีน 
33 . สถาบันศิลปกรรมกวางสี จีน 
34 . Hechi University จีนInternational Internship Program (IIP)
35 . วิทยาลัยประชาบัญฑิต ลาว 
36 . Kyung Hee University เกาหลี 
37 . Gui Zhou Minzu University จีน 
38 . Pu Tian University จีน 
39 . Lincang Teachers College จีน 
40 . Korean International Cooperation Agency (KOICA) เกาหลีส่งอาจารย์อาสาสมัครเกาหลีมาสอน ณ มร.ชร.
41 . Saint Louis University ฟิลิปปินส์โครงการแลกแปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอน
42 . Yunnan Jiaotong College จีนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเอกภาษาไทย 2+1
43 . Chonbuk National University เกาหลี 
44 . Hansung University เกาหลี 
45 . Budapest Bussines School ฮังการีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน
46 . Guangxi University จีน 
47 . Nanhua Universuty ไต้หวัน 
48 . Inje University เกาหลี 
49 . Sejong University เกาหลี 
50 . National Hsinchu University of Education ไต้หวัน 
51 . National Pingtung University of Science and Technology ไต้หวัน 
52 . Kathmandu University เนปาล 
53 . Henan University จีนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเอกจีน
54 . Yunnan Southern Youth Learning Institute จีน 
55 . Yunnan College of Business Management จีน 
56 . The Institution of Engineers อินเดีย 
57 . Vidya Vikas Education Trust อินเดีย 
58 . Landshut University of Applied Sciences เยอรมนี 
59 . Don Mariano Marcos Memorial State University ฟิลิปปินส์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกระยะสั้นเอกอังกฤษ
60 . University of Philipines ฟิลิปปินส์ 
61 . MOA Sea-Teacher Project  โครงการแลกแปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอน
62 . Dongkhamxang Teacher Training College ลาว 
63 . Swinburne University of Technology ออสเตรเลีย 
64 . Victoria University ออสเตรเลีย 
65 . PGRI University of Yogyakarta อินโดนีเซีย 
66 . Philippine Normal University ฟิลิปปินส์ 
67 . Miriam College ฟิลิปปินส์ 
68 . University of Southern Queesland ออสเตรเลีย 
69 . Jing Hong traning and Vocational High School จีน 
70 . Yunnan Normal University จีน 
71 . National Chin-Yi University of Technology ไต้หวัน 
72 . University of Miyazaki ญี่ปุ่น 
73 . Sam Houston State University สหรัฐอเมริกา 
74 . National Pingtung University ไต้หวัน 
75 . Jiangsu Vocational College of Agriculture and Forestry จีน 
76 . สถาบันเศรษฐกิจ-การเงิน ลาว 
77 . วิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง ลาว 
78 . Sengsavanh College ลาว 
79 . Beijing Institute of Technology จีน 
80 . The Joint Project for GMS University Consortium   
81 . Tadulako University อินโดนีเซีย 
82 . Baise University จีน 
83 . Universiti Teknologi Mara มาเลเซีย 
84 . ศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อและศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน  จัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
85 . University College of Teacher Education Styria ออสเตรีย 
86 . University of Minnesota อเมริกา 
87 . Tarlac Agricultural University ฟิลิปปินส์MoAแลกแปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอน Sae-Teacher
88 . Southwest Forestry University จีน 
89 . Shan Community College พม่า 
90 . Universitas Tidar อินโดนีเซีย 
91 . Universitas Negeri Malang อินโดนีเซีย 
92 . Kyaing Tong University พม่า 
93 . University College of Teacher Education Styria ออสเตรียMoAแลกแปลี่ยนนักศึกษาผ่านทุน Erasmus+
94 . Tarlac Agricultural University ฟิลิปปินส์ 
95 . Iloilo Science and Technology University ฟิลิปปินส์ 
ประเทศจำนวนความร่วมมือ
 3
กัมพูชา1
เกาหลี6
แคนาดา1
จีน39
ญี่ปุ่น2
ไต้หวัน5
เนปาล1
พม่า2
ฟิลิปปินส์8
มาเลเซีย1
เยอรมนี1
ลาว9
เวียดนาม1
สหรัฐอเมริกา2
อเมริกา1
ออสเตรเลีย3
ออสเตรีย2
อินเดีย2
อินโดนีเซีย4
ฮังการี1